Det övergripande syftet med Klimatveckan är att bidra till att nå Klimatrådets vision om att Jönköpings län senast år 2050 är ett Plusenergi-län. Detta genom att sprida kunskap, inspirera samt skapa och lyfta fram möjligheter inom energi- och klimatområdet.

Klimatveckan har i år  lyfts ytterligare och blivit mer innehållsrik än någonsin. Förutom det intressanta seminariet ovan, kan du gå på fler spännande möte med klimat och hållbarhet som tema. Konferensen hålls  den 6-13 september i Jönköping.