- Tyvärr räcker ju inte de avsatta medlen till alla ideella fiberföreningar runt om i länet, så även om pengarna nu ska börja betalas ut, kommer vi fortsätta vårt opinions- och påverkansarbete, säger Patrik Jönsson I länsförbundsstyrelsen. 

 Följande projekt har fått stöd i första omgången: Haurida-Vireda Ekonomisk förening, Ödestugu/del av Tenhults landsbygd (Jönköping Energi), Reftele-AnderstorpFiber för bredband, Hakarp/Svarttorp/Järsnäs/del av Lekeryd landsbygd Jönköping Energi)  Ralångens fiber ekonomisk förening, Norra Mo (Jönköping Energi). Däremot blev t.ex. Tranås Energi utan tilldelning.

-  Som jag ser det är det ett gyllene tillfälle för alla politiker att visa att de faktiskt vill leva upp till alla fina ord om en levande landsbygd.  De kan visa handlingskraft genom driva frågan om mer pengar till utbyggnaden. För oss räcker det inte att 80% av landsbygden ska få fiber, målet måste vara 100%, menar Patrik.

- Från LRF:s sida kommer vi nu att jobba vidare med frågan, för tilldelning till de lokala fiberföreningarna behövs!, säger Patrik.

När nästa beslutsomgång äger rum och om det kommer att skjutas till mer medel är idag oklart, men klar tär att det f.n. bara finns ytterligare 56 miljoner kr att ta beslut om. <i>

De ansökningar som inte har beviljats stöd i den första omgången kommer automatiskt flyttas med till nästa beslutsomgång. Bra att veta är att det är fritt att ändra och komplettera i sin ansökan fram till avslutandet av nästa beslutsomgång!