Grönt Kluster anordnar till hösten en heldag då ditt företag kan få hjälp med olika utmaningar i verksamheten inom t.ex. affärs- och/eller produktutveckling, marknadsföring m.m.

Tillsammans med en grupp experter arbetar vi fram tydliga mål för ditt företag, och förslag på åtgärder, som behövs för att du ska nå målen. Expertgruppen kan t.ex. bestå av personal från Jordbruksverket, Hushållningssällskapet, Science Park, JIBS och/eller LRF – och ha kompetens inom områden du kanske inte visste att du kunde få, eller behöva hjälp av.

Träffen är planerad till början av september och vi återkommer med mer information. Hela dagen är kostnadsfri! Tag chansen att få hjälp av den kompetens som finns i vårt län. Anmäl ditt företag redan idag!

Din bindande anmälan vill vi ha senast den 10 augusti! Max 10 deltagare, först till kvarn ....

Välkommen!

 

Din anmälan skickar du till lis.eriksson@lrf.se