Syftet med stödet är att korta kedjan mellan jordbruks-/trädgårdsföretag och konsument (målet är att få högst en mellanhand mellan konsument och jordbruks-, och trädgårdsföretag), att kunna sälja fler livsmedelsprodukter på den lokala marknaden samt även att stimulera till en ökad lokal förädling av livsmedel. 

Läs mer om stödet och ansök på Länsstyrelsens hemsida.

Sista dag för att söka stödet inom denna utlysning är den 30 september 2016.