För närvarande råder bevattningsförbud i Vetlanda och Värnamo samtidigt som Gnosjö, Vaggeryd och Gislaveds kommuner har allmänna rekommendationer om sparsamhet med användning av dricksvatten.

Länets regionala krissamverkansgrupp, F-samverkan, har beslutat att göra en kartläggning av vilka brunnar som sinat eller är på väg att sina runt om i länet.

LRF i Jönköpings län gör nu därför, tillsammans med länsstyrelsen, kommunerna i länet samt Höglandets Räddningstjänst, en inventering för att få en övergripande bild av dagsläget. Detta för att bedöma vilka insatser som krävs på kort och lång sikt.

Vi ber därför alla LRF-medlemmar om hjälp att rapportera den egna situationen. 

För att kunna skapa en överblick behöver vi uppgifter* om:
• Ditt namn
• Din adress
• Fastighetsbeteckningen på fastigheten som brunnen tillhör
• Datum då brunnen sinade/då det upptäcktes att brunnen sinat

Vänligen skicka uppgifterna ovan till jonkoping@lrf.se senast den 15 augusti. Skriv gärna Vatteninventering i ämnesraden. 

Om du har frågor, kontakta Anders Råsberg, LRF Jönköpings län på anders.rasberg@lrf.se eller din hemkommun.

Är du osäker på din brunns djup m.m. kan du besöka  SGU:s hemsida och  kartvisaren ”Brunnar”. Där kan du hitta uppgifter om en enskild brunns läge samt tekniska data såsom djup, jorddjup, foderrörslängd, dimensioner och vattenkapacitet. Tack för din hjälp!


*Uppgifterna skyddas av PUL och resultatet blir endast en rad koordinater.som underlag för en karta över länet. Det kommer inte att gå att se vilken gata eller fastighet brunnen tillhör, endast vilken stad/samhälle brunnen finns i.