Årets stor rikskonferens som kommer att genomföras i Jönköping den 7-8 september. Då debatteras vilka möjligheter det finns för tillväxt och överlevnad för orter utanför storstadsområden.

Föreläsarlistan är gedigen och möjligheten att påverka politiker stor. Från LRF deltar Sofia Lindblad, med föredraget "Räkna med resurserna utanför 50-skyltarna!" med fokus på verksamheter och människor på landsbygden och deras bidrag till kommuners utveckling.

Mer om konferensen och programmet hittar du här!