Hur blir du en framgångsrik hästföretagare?

Anmäl dig till:  jonkoping@lrf.se Ange namn och ev. medlemsnummer i LRF samt vilket pass du anmäler dig till. 

Pris: Seminarierna är gratis för medlemmar i LRF. Icke medlem: 100 kr.
Var: Scandinavian Horse Show, Elmia. Konferensrum nr.10.
När: torsdag 27 oktober (pass 1: kl. 10-12 eller pass 2: 14-16)

Pass 1: kl 10-12

Framgångsfaktorer för hästföretagare

Stina Bjursell, Aukt. Redovisningskonsult och ekonomisk rådgivare

Avtal och tvister

George Jansizian, en av Sveriges ledande hästjurister

Pass 2: kl 14-16

Hur du vänder motgång till framgång
Sandra Ruunda, verksamhetsutvecklare och mottagare av Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj i guld för sitt ledarskap.

Framgångsfaktorer för hästföretagare
Stina Bjursell, Aukt. Redovisningskonsult och ekonomisk rådgivare

Avtal och tvister

George Jansizian, en av Sveriges ledande hästjurister

Läs mer om programmet här:

http://www.elmia.se/scandinavian-horse-show/Program/Seminarier/Hur-blir-du-en-framgangsrik-hastforetagare/

Välkommen!