Infrastrukturens roll för jordbrukets utveckling

När: 1 november kl. 18.00-20.15
Var: Internationella Handelshögskolan i Jönköping (JIBS),
sal B4051

En väl fungerande infrastruktur kan skapa bättre förutsättningar genom exempelvis större marknader större tillgång kompetens. Detta är en aktuell fråga i och med de diskussioner som förs kring den planerade höghastighets-banan som ska länka samman Sveriges tre största städer. Detta scenario kan skapa en ökad attraktivitet och hållbar tillväxt även i Sveriges landsbygdskommuner. Dock innebär en ökad infrastrukturutbyggnad ett större markanspråk vilket kan påverka företagandet och Sveriges livsmedelsproduktion.

Program:

18:00: Trafikverkets arbete med höghastighetsjärnvägen, Roger Sivert, Trafikverket
18:20: Jordbruksmarkens värde, John Andersson, Jordbruksverket
18:40: Kaffe/Macka
19:00: Infrastrukturens roll för det gröna näringslivet, Helena Jonsson, LRF
19:20: Panelsamtal med utrymme för frågor från publiken
Helena Jonsson, LRF; Rune Backlund, Regionråd (C); Carina Ödebrink, Regionråd (S); Johan Klaesson, Internationella Handelshögskolan; Jonas Ekeroth, Handelskammaren i Jönköpings län.

Moderator: Harald Svensson, Jordbruksverket

Anmäl dig senast 27 oktober till lina.bjerke@jordbruksverket.se, 0730-335614.

Deltagandet är kostnadsfritt.