Grundvattenläget är fortsatt bekymmersamt med allt fler brunnar som sinar och en vinter med eventuell tjäle som väntar runt hörnet. Räddningstjänsterna kör ut en del vatten, men har på flera håll nått en situation där den övriga verksamheten påverkas och därför fått titta på andra lösningar. På Öland körs vatten ut av kommersiella företag och vi kommer förmodligen att få samma situation här i Jönköpings län.

Rådet är fortfarande att hålla koll på vattennivån i den egna brunnen så att man med lite framförhållning kan vidta lämpliga åtgärder – borra ny brunn, ordna med tankar etc. Tankar eller gummibehållare som fylls och kopplas in på hydroforens sugsida kan givetvis vara en lösning men med annalkande kyla krävs givetvis åtgärder för att isolera dessa. På Öland har kommunen köpt in ett antal sådana behållare som sedan lånas eller hyrs ut.