För att nå målet 2020 med 90% anslutning måste Region Jönköpings län och länets kommuner tänka nytt och hitta alternativa lösningar!

Det är stor skillnad på fiberanslutningen i kommunerna. I Jönköpings län har 47% fiber i tätorterna och 22% på landsbygden. Habo och Nässjö ligger i botten, med en total tillgång på 22% respektive 28%, och Värnamo ligger i topp med sina 79%. Det är också skillnad på hur utvecklat nätet är i tätort och på landsbygd. I Jönköpings kommun har exempelvis bara 11% av de som bor på landsbygden tillgång till fiber. Samhället ställer idag stora krav på digitalisering och det är en förutsättning för företag som levererar både produkter och tjänster på landsbygden.

Det är viktigt att tillgång sker på lika villkor i kommunerna. I budgeten inför 2017 betonar Region Jönköpings län att bredbandsutbyggnaden är oerhört viktig, men idag finns det en rädsla för att fatta beslut kring digitalisering på kommunal nivå. Därför ser vi stora skillnader i bredbandsutvecklingen.

Vi uppmanar Region Jönköpings län att hitta nya lösningar tillsammans med kommunerna och bredbandsbolagen för en ökad fiberutbyggnad. Vi vill att alla Region Jönköpings län och kommunerna tar ansvar genom att:

* Utarbetar och anta en strategi för utbyggnad av fiber såväl i tätort som på landsbygden.
* Tydligt visa hur utbyggnaden av fiber planeras, samt en tidplan för detta.

Det finns lösningar, nu vill vi också se viljan!

Patrik Jönsson, ansvarig infrastruktur, LRF Jönköpings län