På bredbandsforum.se finns många tips att ta del av. Här finns exempelvis ett avtal av LRF Konsult och Coompanion att titta på.

http://www.bredbandsforum.se/byanatsforum/informationsmaterial/

Läs gärna igenom broschyren Bredband på Landsbygden. http://www.bredbandsforum.se/Global/Dokument/Bredband-landsbygden-lowres.pdf