Namnet Västbo härstammar från ett härad med samma namn, men stämmer inte överens med kommungränserna, och därmed inte heller de LRF lokalavdelningar som tillhör kommungruppen. Genom namnbytet kommer tillhörigheten och indelningarna att stämma mer överens med varandra.

LRF kommungrupper arbetar mycket med samverkan och kontakt med politiker och tjänstemän i kommunerna, i detta fall Gislaveds kommun, vilket i och med namnbytet också blir tydligare.

- För oss gör namnbytet att det blir lättare att jobba. Eftersom vi har mycket kontakt megd Gislaveds kommun blir det nu tydligare att vi heter det vi jobbar för, säger Gisela Karlsson, ordförande LRF Gislaveds kommungrupp.