-          Almi jobbar med företag som är verksamma inom en rad olika branscher, men historiskt har få företag från det gröna näringslivet varit med. Det ger helt nya möjligheter för våra företagare att utveckla sina verksamheter, säger Henrik Sporrong Esbjörnsson, företags- och medlemsutvecklare.

I mentorprogrammet knyts företagare samman med en mentor som fungerar som bollplank. Mentor och adept träffas regelbundet, diskuterar idéer, utmaningar och arbetar mot ett gemensamt satt mål.

Tillväxtprogrammet är till för dig som vill analysera ditt företags tillväxtmöjligheter lite djupare. Här får du tillgång till affärsrådgivare och experter, samt gör en grundlig analys av ditt företags nuläge och önskeläge.

-          Att ta del av något av dessa erbjudanden är ett bra sätt att få stöttning och hjälp i sitt företagande. Det är ett sätt att komma ut gamla invanda spår, lyfta blicken och hitta nya sätt att arbeta.  

Läs mer om erbjudandena i programbeskrivningarna till höger.

Mer information och anmälan:

Henrik Sporrong Esbjörnsson
Företag- och medlemsutvecklare
tel: 036-34 62 05
e-post: henrik.sporrong@lrf.se