– Dels är det politiskt påverkansarbete på regional och kommunal nivå för att förbättra förutsättningarna och villkoren att driva företag på landsbygden. Jag kommer även att utveckla verksamhetsområden som är kopplade till äganderätt, översiktsplaner, vattenfrågor, intrång, djurskydd, och infrastrukturfrågor, berättar David Ekbäck.

Han har tidigare arbetat i offentlig förvaltning med fokus på bland annat de gröna näringarna, nu senast på
Jordbruksverket.

– Det finns utvecklingspotential i livet på landet och jag ser de gröna näringarna som centrala för det hållbara samhället.

Kontakta David Ekbäck, Utveckalare regional näringspolitik, på:
tel: 036-34 62 01, e-post: david.ekback@lrf.se