Några av de ämnen som det diskuterades kring under träffen var regelförenklingar, regional livsmedelsstrategi, offentlig upphandling, och förutsättningar för småföretagare. 

Förutom LRF deltog även representanter från Svenskt Näringsliv och Företagarna. Kristdemokraterna var representerade av Mattias Ingeson, vice ordförande i partidistriktet för Kristdemokraterna i Jönköpings län och Stina Sinclair, politisk sekreterare och ombudsman. 

Kristdemokraternas syfte med dessa lyssnarmöten är att få input och olika perspektiv in i sitt arbete. De jobbar utifrån rubriken ”ett fungerande liv”, med vilket menas ett fungerande liv för olika åldersgrupper och yrkesgrupper med mera.