Sexton motioner behandlades och länsförbundsstyrelsen fick i uppdrag av stämman att skicka sex motioner till riksförbundsstämman, två skrivelser till riksförbundsstyrelsen och en skrivelse till Post- och Telestyrelsen.

Läs mer om vad som hände på stämman här!