Med rätt kunskaper är det lättare att undvika tvister och problem i samband med att du arrenderar ut.Under kvällen kommer vi att gå igenom frågor som ändringar i arrendevillkoren, löptider, uppsägning och arrendatorns rätt samt möjligheter att köpa arrendemark, mark eller en bostad.

• Indexreglering
• Uppsägningstid
• Arrendators rätt att köpa
arrendetomt/bostad
• Avlopp, el, vatten
• Vägar, servitut
• Underhåll
• Stängsel
• Tillbyggnad m.m.

Välj mellan två tillfällen:

  • Onsdagen den 26/4 kl. 18.30 Pingstkyrkan Arken, Värnamo
  • Torsdagen den 27/4 kl. 18.30 Missionskyrkan, Vetlanda

Anmälan:

Till Henrik Sporrong Esbjörnsson senast den 20/4 via mail Henrik.Sporrong@lrf.se.

Kvällen är ett samarrangemang med LRF Konsult.