Hallå där Simon Wancke, vice ordförande i LRF Ungdomen Riks.

Hur kom du på idén att anordna en sådan här dag?

  -  Dels ett stort teknikintresse men vi har också investerat mycket i GPS-teknik i traktorerna och så vidare under det senaste året. Att arbeta inom jordbruket är också ganska ensamt så då är det kul att anordna sånt här och få chansen att träffa mycket folk inom branschen.

Är du nöjd med dagen än så länge?

  -  Det är jag verkligen. Lantmännen står får själva dagen och de verkar också nöjda.

Hur ser du på framtiden i branschen och speciellt för unga?

  -  Ljust! Det behövs många unga som är intresserade och drivna och som vill ta vid, vi står i ett generationsskifte.

  -  Det är viktigt att synliggöra jobben. Jag själv växte inte upp på gård, är sörmlänning från Trosa, så jag tycker det är viktigt att visa på den gröna näringen och dess möjligheter.

Hur kommer det sig att en sörmlänning hamnat i Småland?

  -  Jag läste till lantmästare på SLU och där träffade jag bland annat på Jenny som tillsammans med Johan Granefeldt driver gården. De ville ha någon som jobbade här på gården, så sedan ungefär ett år tillbaks är jag anställd driftsledare.