Under ett års tid får du en gång i månaden möjlighet att bolla idéer, tankar och funderingar med en mentor.

Vi har tagit tempen på en av de företagare som deltagit i mentorsprogrammet, Annika Svedberg.

Vad bidrog mentorsprogrammet med i ditt företagande?

 - Det var till stor nytta att ha någon utifrån att diskutera med som såg med nya ögon på mina idéer och som hade erfarenhet av företagande.

 -  Som företagare har man många idéer och genom mentorprogrammet fick jag bra hjälp med att bena ut vad jag skulle lägga vikten på först.

Hur tyckte du att det var att ha en mentor som inte var insatt i din bransch?

 -  Det gick väldigt bra! Mentorn behöver inte ha en bakgrund inom min bransch men däremot erfarenhet och kunnighet om företagande. Hur ser min affärsidé ut? Vilka nya kunder vill jag nå? Hur ska jag gå tillväga för att nå dem? Allt det där är samma oavsett bransch.

Något mer som du vill avsluta med?              

 -  Ta chansen, det är en väldigt bra möjlighet om du vill utveckla ditt företag!

Annika Svedberg som tidigare deltagit, driver i dag företaget Hud & Hälsa i Jönköping.

Almi mentorprogram

Almi mentorsprogram är ett erbjudande för dig som LRF medlem och görs i samarbete med Almi företagspartner. Priset är 1000 kr exklusive moms och sista ansökningsdag är 25 april.

Vill du veta mer:

Henrik Sporrong-Esbjörnsson. 036-3462 05, henrik.sporrong@lrf.se