Det strategiska området ”Kunskap och innovation” ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Allt detta ska ske i en omvärld med snabb digitalisering, krav på resursoptimering och nya trender.

När: 8 juni 2017
Tid: 15.00-17.30
Plats: Internationella Handelshögskolan i Jönköping, (JIBS), sal B4050

Program:

15:00 Nationella livsmedelsstrategin, Mikael Bäckström, LRF
15:15 Matchning mellan utbildning och anställning inom jordbruks- och livsmedelssektorn, Lina Bjerke, JU
15:45 Framtidens gröna jobb, projekt SLA, Frida Svensson, LRF
16:00 Hur möter region Jönköpings län framtidens kompetensförsörjning?
Ola Lundmark, Tenhults Naturbruksgymnasium; Malin Olsson, regionråd
16:30 Hushållningssällskapets skolbarometer 2017, Emelie Karlsson, HS
16:45 Hur kan vi stödja kompetensutvecklingen på bästa sätt? Jonas Fjertorp, Jordbruksverket
17:15 Avslut

Anmälan senast 6 juni till:
lina.bjerke@jordbruksverket.se, 0730-33 56 14.

Deltagande är kostnadsfritt.