För organisationer eller lokala företag finns möjlighet att söka projektstöd genom Leader som stödjer lokal utveckling. I Jönköpings län finns fem olika leaderområden som ansvarar för de ansökningar som kommer in om projektstöd.

Vem får ansöka om Leader-stöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter får ansöka men det är inte öppet för ansökningar från privatpersoner.

Hur går en ansökan till?

Ansökan görs elektroniskt via Jordbruksverkets hemsida. Förutom kontaktuppgifter och organisationsnummer ska också projektets utformning, budgetering, målgrupp såväl som dess mål och syfte framkomma i ansökan.

Just nu finns det också möjlighet att söka ”leadercheckar” i området Västra Småland vilket är ett enklare och snabbare sätt att söka stöd på. Leader-checkarna på 5 000–30 000 kronor betalas ut till projekt som utvecklar delaktighet på landsbygden vilket exempelvis kan handla om att utveckla mötesplatser eller bredda den digitala delaktigheten. Läs mer om leadercheckarna här.

Exempel på projekt:

Ett projekt som nyligen fått stöd är ett lokalt företag som genom en ombyggnation ska skapa en inomhushall för hundträning som sedan ska hyras ut till privatpersoner, hundklubbar och andra företag.

Ett annat projekt i länet är en förstudie för att skapa en sammanhängande kanotled längs hela Emån. Syftet med projektet är att lägga grunden för ett samarbete mellan berörda lokala entreprenörer, markägare och Eksjö och Hultsfreds kommuns turismnäring.

Läs mer om leaderstöd här.