-      Det är en tuff, men fullt möjlig målsättning. Dessutom ligger det helt i linje med vad som krävs för att förverkliga länets vision att vara Plusenergilän 2050, ett arbete som pågår inom ramen för Klimatrådet. Genom att anta utmaningen vill vi driva arbetet mot ett mindre fossilberoende lantbruk och ytterligare förstärker att vi producerar hållbar mat i länet, säger Anna Samuelsson, vice ordförande i LRF Jönköpings län.

De mål som Klimatrådet i länet har satt är att Jönköpings län år 2020 ska ha 30% lägre utsläpp av växthusgaser än 1990, och att Jönköpings län ska producera mer förnybar energi än vad vi förbrukar senast 2050. För att nå dessa krävs konkreta och proaktiva målsättningar.

Inom lantbruket finns vilja att satsa på att arbeta bort fossiloljeberoendet för positiv klimat- och samhällsnytta. Men vi får inte tappa i konkurrenskraft på vägen. En stor del av oljan importeras idag, och genom att satsa på mer fossilfritt kan vi också minska Sveriges sårbarhet, höja den inhemska produktionen av mat och energi, och trygga en självförsörjning vid kris.

-     Nu visar vi vad lantbruket kan och vill göra. Nästa steg är att politiken tar vid och skapar möjligheter för oss för att nå ännu längre, säger Anna Samuelsson.

För mer information kontakta:

Anna Samuelsson, vice ordförande och ansvarig för miljö, energi och klimatfrågor, LRF Jönköpings län, tel: 070-74 50 947