P-O Simonsson, vd för Träcentrum inledde träffen med att berätta om Träcentrums arbete för samverkan och kompetensutveckling. 

Hur lockar man de unga, främst högutbildade att flytta tillbaks till kommunen? Och vad söker och värdesätter de? Det var några av de frågor som Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, tog upp. Hennes forskning visar bland annat att unga vill ha tillgång till varierad konsumtion och en bredd av mötesplatser. Detta är något som kommuner som vill och behöver attrahera arbetskraft ha i åtanke. 

Det handlar om att fånga och ta tillvara på ungas kompetens vid olika tillfällen där ett lokalt exempel är Dreamhack som går av stapeln i Jönköping och lockar tusentals unga.

Att satsa på infrastruktur togs upp som en annan viktig fråga, både när det gäller kommunikationer och vägar, men också tillgång till bredband. En många gånger helt otillräcklig mobiltäckning medför arbetsmiljömässigt för många företagare på landsbygden. Även stadsplanering och bebyggelse av åkermark togs också upp.

Hör lantbruksföretagaren Sofia Wallén berätta om träffen.