-Vi som är lantbrukare och skogsägare ska inte behöva köpa vår energi. Den energi som vi producerar och säljer åt andra motsvarar vad vi förbrukar i bränsle i våra traktorer, säger Mikael Wik.

Det är 12e gången som utmärkelsen Guldyxan delas ut av tidningen Land Skogsbruk, LRF Skogsägarna och Elmia i samband med Elmias skogsmässor utanför Jönköping. I år letade juryn efter en skogsägare, eller i skogsbruket praktiskt verksam person, som bidrar till att mer energi från skogen kan tas tillvara och därmed minska utsläppen av koldioxid.

En sådan skogsägare är Mikael Wik. Han värmer upp den egna gården, bland annat ett stort kycklingstall, samt kyrka, församlingshem och skola i Adelöv med ved från såväl den egna gården som från andra skogsägare i närheten.

– Om jag bara skulle värma upp egna byggnader skulle virket från den egna skogen räcka, det blir 150-200 kubikmeter om året. Men nu köper jag även in rötved från närområdet. Andra skogsägare säljer gärna, jag kan betala hyfsat eftersom vi slipper långa transporter.

Totalt är det 5 000 kvadratmeter yta som veden värmer. Veden ersätter cirka 50 kubikmeter olja vilket motsvarar 500 000 kilowattimmar.

Till gården i Adelöv hör 300 hektar skog, skogsbruket är dubbelcertifierat genom Södra, trädslagsfördelningen är 45 procent tall, 45 procent gran, 10 procent löv. En normal årsavverkning på en skogsgård av den storleken är 1 500-2 000 kubikmeter. 10 procent av det som avverkas brukar klassa in som energived.

Utdelning sker i Event tent på Elmia Wood torsdag 8 juni kl 11.