Välkommen till dialogmöte för att ta fram en livsmedelsstrategi som ska vara långsiktigt hållbar och ha en målbild för hur vi ska utvecklas fram till 2030.

Träffen vänder sig till alla som har ett intresse av mat och livsmedelsproduktion. Producent, livsmedelsförädlare, grossist eller restaurang/butiksägare, upphandlare i offentlig verksamhet, politiker eller matintresserad kund. Vi vill veta vilka delar som är viktiga för dig att ha med i en regional livsmdelsstrategi. Hur kan vi tillsammans påverka utvecklingen? Vilka förberedelser behövs? Dina synpunkter och erfarenheter är viktiga.

Med gemenamma krafter kan vi lyfta fram och ta tillvara på de naturliga förutsättningar som finns i vårt län!

Tid och plats:

  • 25 september kl. 18.30-21.30 - Gummifabriken, Värnamo

Anmäl dig snarast via www.lansstyrelsen.se/jonkoping. FIka ingår, så meddela om du har någon allergi. För frågor kontakta Nina Elmsjö, tel: 010-223 60 00.

Välkommen!