Medverkade gjorde Helene Petersson (S), Thomas Strand (S), Johanna Haraldsson (S), Emma Carlsson-Löfdahl (L) och Andreas Carlsson (Kd). Från LRF deltog Patrik Jönsson, ledamot i regionstyrelsen, Anna Samuelsson, vice regionordförande och David Ekbäck, regional utvecklare näringspolitik.

Patrik är tredje generationen som bedriver aktivt skogsbruk på gården. Han har upplevt hur olika tider och dess regelverk varit med och förändrat omgivningarna runt Högagärde.

-          Frivillighet och mångfald i ägande ger också biologisk mångfald, säger Patrik. Här har vi flera exempel på konsekvenser av att politiken skiftat över tid som har lett till att här ser ut just som det gör idag.

Mötet präglades av en bra dialog med intresserade, engagerade och kunniga ledamöter. Under en rundtur i skog och mark delade Patrik med sig av sina erfarenheter och tankar kring brukande och skapade av närmiljö.

Stabilitet och trygghet, öppenhet och respekt för äganderätten är en förutsättning för den svenska modellen, där bland annat frivilliga avsättningar och generell hänsyn i skogsbruket och samverkan mellan olika aktörer är centralt för produktion, miljö och klimat.

-          Jag uppskattar möjligheten att använda LRF som resurs, det är nyttigt med kommunikation och diskussion. Jag kommer ta med mig viktig kunskap till mitt fortsatta arbete i Riksdagen, säger Emma Carlsson-Löfdahl (L).

Naturen på Högagärde är skiftande. Här finns skog i olika åldrar, i en sydsluttning växer ett bestånd med ekar, stenmurar och rösen skvallrar om igenvuxen äldre betesmark som numera är täckt av avverkningsbar granskog, och något hektar som tidigare varit skog håller nu på att bli betesmark igen.

-          Mycket av det vi gör här idag kommer varken jag eller min fru se slutresultatet av, men det är så man jobbar med skogen. Det är ett långsiktigt arbete.