Stärk markägarnens roll och engagemang!

Program

• Lokal älgförvaltning vem gör vad? Hur når vi målen?
• Äbin, foderprognoser i Jönköpings län
• Erfarenheter och utvärdering av fem års älgförvaltning
• Stärka markägarens roll för ökat engagemang

Mer information om datum och upplägg för träffarna har skickats ut till kontaktpersoner inom respektive organisation. 

Frågor ring: Helene Lantz, 0470-70 36 55 eller Anders Friberg, 0702-602880.