Datum: 30 augusti
Tid: 18.30-21.30
Ledare: Stig Erik Carlsson, f.d valberedningsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund.
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Huskvarnavägen 40, Jönköping

Det är bra om så många som möjligt från er valberedning kan närvara vid träffen, detta för att kunna jobba med ert uppdrag i grupp. Delar av det kommande valarbetet kommer vara genomfört efter träffen!

Program:
Fika
Planering av valberedningens arbete fram till årsmöte
Valberedningens uppdrag
Nuläge - SWOT analys
Kompetensmatris
Presentera – argumentera

Anmäl dig till:
Henrik Sporrong: henrik.sporrong@lrf.se 036-34 62 05
Lisa Hartelius: lisa.hartelius@sv.se eller 036-290 64 37

Anmälan senast den 23 aug, vid anmälan meddela hur många från er förening som kommer.

Kvällen arrangeras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.