Vi är fler än tusen LRF-medlemmar i Värnamo kommun. Välkommen att träffa oss på hemmaplan! Se på våra djur, ta en fika och gå en tipspromenad. Tid: kl 10-14.

Välkomna hela familjen!

Öppna gårdar 30/9 2017!

karta öppna gårdar

MOSSLE BROCKEGÅRD 2
Björn Carlsson
Värnamo
Köttproduktion med amkor

LERDALA VRET
familjerna Wrethstig
Lerdala
KRAV-märkt mjölkproduktion

HÅNGER KARLSDAL
Kristin & Per Karlander
Hånger
Mjölkproduktion och grönsaker

ULÅS TRÄDGÅRD
Göran Svensson
Voxtorp
Mjölkproduktion med robotsystem

Arrangör: LRF Värnamo kommungrupp i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.