Att bygga nytt stall gör du kanske bara en gång i livet. Det måste bli rätt! På våra byggträffar får du byta erfarenheter med mjölkbönder i samma situation. Tillsammans diskuterar vi lönsamhet, bygglösningar, investeringskostnader, checklistor mm. Du får chans att diskutera ditt framtida bygge med andra lantbrukare.

Under dessa tre träffar kommer du:
• Träffa kollegor som står i samma fas inför byggnation
• Du får stöd och inspiration från erfarna rådgivare
• Få goda exempel på kostnads- och arbetseffektiva bygglösningar
• Få goda exempel för bygglösningar som är långsiktigt konkurrenskraftiga och visa på möjligheten att bygga smart
• Plan för upphandlingar, ansökningar och finansiering

Anmäl ditt intresse 
Till Claes Åkerberg, Växa Sverige till e-post claes.akerberg@vxa-se eller tel. 010-471 03 14
Eller till Henrik Sporrong Esbjörnsson, LRF Jönköpings län till e-post: henrik.sporrong@lrf.se eller tel. 036-34 62 05

Kostnaden är 500 kr/träff för medlemmar och 1000 kr/träff för icke-medlemmar.