Mentorprogrammet pågår under ett år då du som adept och mentor träffas regelbundet ungefär en gång i månaden, och arbeterar fokuserat mot de mål som ni tillsammans satt upp för året. Fokus ligger på ditt företag med din mentor som bollplank.

Personkemin är viktig för ett lyckat mentorskap. Du har möjlighet att påverka vem du skulle vilja ha som mentor efter att ha träffat samtliga mentorer under ett så kallat ”speed meeting.” Alla Almis mentorer har erfarenhet av företagande och ställer upp ideellt.

Utöver mötena med din mentor får du också möjlighet till nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra adepter och mentorer vid de träffar som Almi anordnar.

Mentorprogrammet passar dig som:

  • är ägare eller delägare i ett företag som är minst två år
  • har verksamheten som din huvudsysselsättning
  • vill utveckla och skapa tillväxt i ditt företag
  • är beredd att prioritera tid och engagemang i mentorsamarbetet

Kostnad: 1000 kr ex. moms
Detta pris är subventionerat och gäller endast dig som är LRF-medlem. Begränsat antal platser.

Sista anmälningsdag: 27 oktober 2017

Förberedelsedag för adepter: 9 november kl. 08.30-16.00
Speed meeting adepter & mentorer: 28 november kl. 17.30-20.00

Kontakta mig så berättar jag mer!
Henrik Sporrong-Esbjörnsson
Företags- och medlemsutvecklare,
036-3462 05, henrik.sporrong@lrf.se