Hallå!

Lars Gunnar Jonsson, ordförande LRF Vetlanda kommungrupp

Vetlanda kommungrupp har träffat Patrick Leijon, ny landsbygdsutvecklare i Vetlanda kommun. Berätta mer!

-          Det var ett positivt möte som inleddes med att vi berättade om LRF och det vi arbetar med inom ramen för kommungruppen.

Vilka frågor lyftes?

-          Infrastruktur är viktig fråga som vi samtalade om länge. Dels om vikten av tillgång till bredband för oss som lever och verkar på landsbygden, men vi berörde också andra infrastrukturfrågor så som att det finns ett väl fungerande vägnät, allmänna förbindelser och kollektivtrafik.

Vad tar du med dig från mötet till kommungruppens kommande arbete?

-          Jag tror att relationsbyggande och dialog är viktigt för att nå framgång och komma längre i frågorna. Genom det personliga mötet kan vi hitta nya dörrar att öppna. Det känns positivt att veta att vi har en engagerad landsbygdsutvecklare som ser nyttan i att ha med LRF och den kompetens vi kan bidra med i processen för att fortsätta utveckla hela Vetlanda kommun.