Vi bjuder nu in till en branschträff där dina åsikter och erfarenheter ger viktiga inspel till den regionala livsmedelsstrategin. Tillsammans ska vi skapa möjligheter och riktning för ökad produktion och förädling i länet. Varmt välkommen till Elmia, torsdagen den 23 november klockan 18.30!

Under kvällen kommer vi att få lyssna till entreprenören och affärsutvecklaren Roger Uddstål från RISE. Roger har kombinerat sin utbildning inom ekonomi, teknik och lantbruk med en nyfikenhet och vilja att förändra.

Vi kommer också att få lyssna till energiknippet och entreprenören Agneta Regnér, en passionerad äppelodlare som använder sitt innovationstänk för att utveckla nya produkter och att öka förtjänsten.

Efter föreläsningarna kommer vi att anordna en workshop där vi som arbetar med den regionala livsmedelsstrategin vill få möjlighet att ta del av just dina åsikter, tankar och erfarenheter. Under workshopen bjuder vi på en härlig isterbandswrap.

Kvällen avslutas med en paneldiskussion med gruppledare, föreläsare och representanter från livsmedelsstrategins aktörer.

Anmäl ditt intresse på e-post: chatrine@mavie.se senast den 19 november. Skriva gärna ”Anmälan branschträff” i ämnesraden.

Bransch- och företagarträff om länets framtida livsmedelsproduktion
Tid: Torsdag den 23 november klockan 18.30-21.30
Plats: Elmia

 

Varmt välkommen

Anneli Wirtén
Vikarierande landshövding i Jönköpings län

 

 

Jönköpings läns regionala livsmedelsstrategi utarbetas i samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, LRF, Hushållningssällskapet, Elmia, JU, Smålands Turism och Jönköpings kommun (Grönt Kluster)