I Eksjö finns över tvåhundra jordbruksföretag. Ett av dessa företag drivs av Tobias Gustafsson som har mjölkgård i Russnäs, dryga milen utanför Eksjö tätort. Han bjöd på en rundtur i stallarna, visade upp processen med mjölkrobot och beskrev hur mycket logistik och transporter som behövs för att produktionen ska flyta.

Ett stopp vid utfarten från Russnäs ut mot riksväg 31, en korsning som Tobias måste passera ofta med traktorn, blev en aha-upplevelse. Från förarplats i traktorn skyms sikten helt av vägskyltarna, och trots en lång raksträcka blir korsningen direkt farlig att passera.

Kommungruppen visade också exempel på hur många jobbtillfällen även utanför ordinarie verksamhet ett lantbruksföretag genererar, alltifrån tjänster kring transporter och logistik, till veterinärer och rådgivare och skola, vård och omsorg.      

-          Det är viktigt att visa upp vårt gröna näringsliv och den potential som finns på landsbygden. Resan är ett sätt att föra dialog om de möjligheter som finns för utveckling i kommunen, säger Gertrud Larsson, LRF Eksjö kommungrupp.  

Svensk- och närproducerad mat var samtalsämnet på Högebergs gård, där Anders Larsson visade upp sin grisproduktion. Här diskuterades också bland annat behovet av räddningstjänst på landsbygden, Sveriges självförsörjningsgrad och antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen runt om i världen.

-          Ett bra initiativ från LRF kommungrupp att anordna denna studieresa. Jag har fått med mig många nya kunskaper. Det var positivt med bredden i frågorna som lyftes under dagen, och att se olika delar av denna, för Eksjö kommun, viktiga näring, säger Annelie Hägg, (C), kommunstyrelsen.

Skog- och träföretagande, trädgårdsföretag och skyltning för turister var ytterligare ämnen som berördes under dagen.