Vad har mentorprogrammet inneburit för dig?

Det har varit riktigt bra och utvecklande! Sedan starten i augusti har jag redan märkt vilken nytta och energi det gett mig i mitt företagande. Min mentor är från en helt annan bransch än jag själv, vilket är jättebra. Jag har kompetensen kring råvaran, och med mentorn har jag fått stöd kring andra företagarfrågor som jag står inför i min vardag. Det har handlat om alltifrån att hitta och utveckla min egen position och roll i företaget, till rutiner kring offerter och fakturor.

Hur samarbetar du och din mentor?

Som företagare kan man lätt bli ensam i sina frågor. Med min mentor kan jag bolla mina idéer. Tillsammans resonerar vi om hur mina idéer kan bli verklighet och hur vi gör det smidigast. Och det blir genomtänkta beslut. Jag har fått många nya idéer som jag kanske inte hade fått annars och en ny syn på mitt företagande.

Något du vill skicka med till den som funderar på mentorprogrammet?

Får du chansen ska du ta den! Jag rekommenderar det starkt. Du har absolut ingenting att förlora. Det är nyttigt att få in nya tankar, inse sina begränsningar och ta hjälp från de som kan företagande.

 

I höst startar LRF Jönköpings län tillsammans med Almi igång en ny grupp inom mentorprogrammet. Anmäl ditt intresse senast den 27 oktober till: henrik.sporrong@lrf.se

Kostnad: 1000 kr ex. moms. Detta pris är subventionerat och gäller endast dig som är LRF-medlem. Begränsat antal platser.