Branschträffen, som hölls på Elmia, inleddes av vikarierande landshövding Anneli Wirtén.

-  Den livsmedelsstrategi som nu håller på att växa fram tar sikte på år 2030 och innefattar hela livsmedelskedjan med fokus på en ökad och hållbar produktion av mat som leder till fler jobb och tillväxt. Samtidigt som vi utvecklar länets gröna näringsliv och ger konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val, sa hon bland annat under sitt tal.

Nyligen klubbades den nationella livsmedelsstrategin igenom och tanken är att Jönköpings län nu ska ta fram en regional variant, anpassad efter de unika förutsättningarna som finns i länet. Arbetet leds av Chatrine Schander Ljungquist och bakom strategin står Länsstyrelsen, Region Jönköpings län, LRF, Hushållningssällskapet, Elmia, JU, Smålands turism och Jönköpings kommun.

- Det här ska inte bli en pappersprodukt som står och samlar damm i en bokhylla utan ett verktyg för en mer framgångsrik livsmedelsbransch i Jönköpings län, säger Chatrine.

Hon är mycket förhoppningsfull inför framtiden.

- Vi har fantastiska förutsättningar här i länet, med mängder av engagerade och duktiga innovatörer, en högskola som visar stort intresse för de här frågorna och inte minst två naturbruksgymnasier.

Under branschträffen på Elmia diskuterade deltagarna flera olika ämnen kopplade till strategin.

- Det var ett stort engagemang. Bland annat var det många som pratade om vikten av att förädla och ta tillbaka på hela produkten, vilket är både ekonomist och hållbart ur ett klimat- och miljöperspektiv, säger Chatrine.

Även Mikael Bäckström, ordförande LRF Jönköpings län, var nöjd med gårdagens träff på Elmia:

- I länet har vi fantastiska förutsättningar för att producera mat. Här finns många duktiga mjölk- och köttföretagare, grönsaksodlare och företag som specialiserar sig på att förädla våra fina råvaror. För att kunna öka livsmedelsproduktionen i länet behövs att vi alla jobbar tillsammans för att underlätta för företagare att öka produktionen och driva lönsamma företag.

Arbetet med att ta fram länets regionala livsmedelsstrategi går nu vidare och förhoppningen är att den ska kunna klubbas i regionen någon gång under våren.

 

Kontakt:

Chatrine Schander Ljungquist
Projektledare
tel: 072-159 91 99
chatrine@mavie.se