Vi i LRF Sydost och Jönköping genomför nu en enkätundersökning för att få en bild av vildsvinsläget i vår del av landet. Vi är mycket tacksamma om du vill svara på enkäten. Alla svar är viktiga!

Du svarar på enkäten om vildsvin genom att gå in på den här länken.

  • Detta formulär syftar till att skapa en tydligare bild av vildsvinsstammen och vilka skador de uppbringar. Vi vill även samla goda exempel på hur ni lyckats minska vildsvinsskadorna.
  • Enkäten vänder sig till dig som brukar mark i Jönköping, Kronoberg, Kalmar och Blekinge län.
  • Svaren kommer att användas i det fortsatta arbetet som LRF bedriver på området. Genom att svara så bidrar du till arbetet att skapa en överblick över vildsvinsstammens utbredning.
  • Enkäten är öppen till och med den 15/12 2017.

Hoppas du vill vara med och delta i enkäten.