Träffarna anordnas i:
Jönköping 16/1, adress: Huskvarnavägen 40
Värnamo 17/1, adress: Storgatan 55
Nässjö 25/1, adress: Bäckgatan 4B

Program:

18:30 - Fika och drop-in
19:00-21:00 - Erfarenhetsutbyte och workshop
Vi välkomnar fem representanter från er lokalavdelning och hoppas att få träffa så många av er som möjligt!

Anmälan & frågor:
Er lokala kontaktperson på SV eller till Lisa Hartelius, tfn 036-290 64 37, mail: lisa.hartelius@sv.se

Uppge i anmälan hur många som kommer, vilket datum ni önskar delta samt ev. specialkost. Anmälan innan den 15 januari.

Träffarna arranegras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.