- Det är en bred strategi, med många olika ingångar på hur vi tillsammans ska stärka den småländska skogen. För oss som är skogsägare är det viktigt med lönsamhet på skogsråvaran. Ett lönsamt skogsbruk skapar många mervärden, såväl i form av jobb och tillväxt på landsbygden och för miljö- och klimat. Att vi också fortsätter att utveckla råvaran, satsa på nya innovationer, forskning och kompetensförsörjning ser jag också som en nyckelfaktor till framgång, säger Anders Friberg, skogsansvarig, LRF Jönköpings län.

Under nästan två år har myndigheter, lärosäten, företag och regionala organisationer i Småland tillsammans tagit fram strategin. Det är unikt att så många har samlats kring frågan om Smålands skogar.

Landshövding Ingrid Burman, ordförande i styrgruppen för strategin, ser nyttan:
- Sjuttio procent av Smålands markyta är täckt av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer, så det är klart att skogen är viktig för oss. Småland är till och med Sveriges främsta skogsregion om man ser till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning.  Skogen har också en viktig roll i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan.

- Det är både viktigt och väldigt roligt att så många ser ett stort värde i att arbeta tillsammans för att stärka Smålands skogar. Nu är det dags att göra verklighet av strategins mål och de åtgärder som finns i handlingsplanen. En del har redan påbörjats, till exempel arbetet för ett skogligt och skogsindustriellt kompetenscentrum, säger Malin Pettersson, projektledare. 

På skogsstrategismaland.se kan du ta del av strategin i sin helhet. 

Välkommen med frågor till projektledare Malin Pettersson, via malin.s.pettersson@lansstyrelsen.se eller 010-223 83 27.