Anders Friberg är jord- och skogsägare i Byarum, strax norr om Vaggeryd. Han har det senaste året jobbat med skog- och viltfrågorna i LRFs länsförbundsstyrelse. Anders har också arbetat som företagsledare inom teknikbranschen i många år, och har tidigare haft uppdrag inom Södra samt älgförvaltningen i länet

-          Det känns mycket hedrande att ha blivit tillfrågad om uppdraget som ordförande för LRF Jönköpings län. Året som jag har bakom mig i regionstyrelsen har varit inspirerande och lärorikt. Att få den här frågan känns också som ett kvitto på att jag har bidragit till att lyfta de frågor jag ansvarar för och de vi driver tillsammans i styrelsen. Medlemsnytta och lönsamhet i våra företag i det gröna näringslivet ligger högt upp på min agenda.

karin NalbinKarin Nalbin, Bjurbäck, Mullsjö. Bedriver mjölkproduktion med 85 kor, samt tjurar som föds upp till slakt. För drygt två år sedan var Karin med startade upp Mullsjös lokalavdelning, som innan dess legat vilande i ett antal år.

-          Det är en viktig bransch vi jobbar i, oavsett vilken inriktning vi har på vår verksamhet. Att vi bönder i Sverige är föregångare när det kommer till kunskap och sätt att leverera hållbart producerad mat, till nytta för både klimat, människor och djur. Det tror jag bara kommer bli allt viktigare i framtiden och något som speglas i offentliga upphandlingar och konsumenternas val i butik.

 

Mikael WikMikael Wik, Adelöv. På Adelövs gård bedrivs ekologisk och kravmärkt produktion av kyckling och mjölk, samt produktion av värme och egen el. Förutom egna byggnader förser gården bland annat Adelövs kyrka, församlingshem och skola med värme. Mikael har sedan tidigare varit engagerad ledamot i såväl Adelövs lokalavdelning, samt Tranås kommungrupp. 

-          Jag vurmar om utveckling på landsbygden. Det är vi som bor och verkar här som har kunskapen och möjligheter att, med rätt förutsättningar, kunna bidra med nya lösningar, skapa tillväxt och en god levnadsmiljö som gynnar alla i samhället. Energi- och klimat är också något jag brinner strakt för, här har vi inom jord- och skogsbruket mycket att bidra med kring framtidens utmaningar.