Markägare vittnar bland annat om att det är svårt att hinna med avskjutning i den takt som krävs för att skadorna på skogs- och jordbruksmark inte ska bli för omfattande och kostsamma.

Vi vet att stammen ser olika ut över länet. Vissa delar av Jönköpings län är extra hårt ansatta av vildsvinens framfart, med stora skador på exempelvis vall och åkermark. Skadorna sker under hela växtsäsongen, och ibland även flera gånger i samma gröda. Detta skapar så klart stora skördeförluster, kostnader och merarbete i form av återställning. Stora skador på jordbruksmark har också lett till att många redan idag tvingats grödanpassa sitt jordbruk för att få ihop kalkylen. En växande stam ger också andra risker. Förra året skedde över 280 trafikolyckor med vildsvin i Jönköpings län, över 6000 i hela landet, och de siffrorna ökar varje år.

Det krävs samsyn

Vildsvinen rör sig över stora områden och jakten kräver stor samsyn mellan jägare och markägare för att hantera stammen. Det är markägaren som har rätt till jakten och därmed också han eller hon som har det yttersta ansvaret för viltförvaltningen. Vid upplåtelse av jakt är det därför viktigt att skriva avtal som sätter tydliga ramar kring exempelvis mål, reglering av utfodring och skyddsjakt.

LÄS MER: Här är LRFs jaktavtal

Det sker på många håll en rent felaktig och ytterst olämplig utfodring i form av exempelvis sockerbetor och andra livsmedel. Detta är på flera sätt oansvarigt, dels mot de grannar som får marken uppbökad och förstörd, men också mot de djur som äter av högarna och inte mår väl av det de får i sig. Högarna drar dessutom till sig andra typer av klövvilt, så som älg och hjort, som inte heller mår bra av detta foder. Forskningsrön visar dessutom att reproduktionen ökar av utfodring och fortsätter detta kommer vi få fler områden med okontrollerade vildsvinsstammar i takt med att de hittar nya områden att etablera sig på. Att tro att man gör viltet en tjänst genom att utfodra på detta sätt är tyvärr helt felaktigt.

4 punkter för att lösa problemet

Vi kommer aktivt jobba för att komma tillrätta med problemet genom att:

  • Arbeta med regelverket för användningen av fällor som hjälpmedel för att hantera stammen
  • I alla sammanhang sprida kunskapen om regelverket kring utfodring
  • Arbeta för bättre och löpande avskjutningsstatistik, samt metod för att mäta skadorna vildsvinen åsamkar på skog- och jordbruksmark
  • Arbeta för en skarp förvaltningsplan på länsnivå för vildsvin

Det är dags att vi får en sundare vildsvinsstam och minskade skador i skog och mark!

Anders Friberg, ansvarig skog och vilt, LRF Jönköpings län