Kommungruppen höll sitt första årsmöte på Björkhaga Hotell och konferens utanför Mullsjö. Det diskuterades verksamhetsplan för kommande året. Frågor som kommungruppen ser som viktiga att arbeta med är bland annat bredbandsfrågan och offentlig upphandling. 

Anders Friberg från regionstyrelsen pratade skog och vilt under inledningen på kvällen - ett ämne som också engagerar många medlemmar. 

Mullsjö kommungruppsstyrelse

Henrik Gustafsson Bragde (ordförande)

Martin Junvik (sekreterare)

Jakob Junvik

Eva Hartelius

Per Helgegren

John Algotsson

Karin Nalbin