Länsstyrelsen i Jönköpings län, Region Jönköping och LRF har tillsammans med Hushållningssällskapet, Elmia, JU, Smålands Turism och Jönköpings kommun arbetat fram ett förslag till regional livsmedelsstrategi.

Siktet är ställt på år 2030 och målet är en ökad och hållbar produktion av mat som samtidigt leder till fler jobb och tillväxt. Förhoppningen är att strategin ska stödja arbetet med att utveckla länets gröna näringsliv och ge konsumenter bättre möjligheter att göra medvetna val.

Lämna synpunkter

Den regionala livsmedelsstrategin går nu ut på remiss medförhoppningen om att få in de sista, betydelsefulla och viktiga inspelen.

På länsstyrelsens hemsida kan du ta del av förslaget till regionala livsmedelsstrategin och läsa mer om hur du lämnar in inspel 

Frågor:
Anna Werbitsch Arnell, regionchef LRF Jönköpings län, 036-34 62 10, anna.werbitsch-arnell@lrf.se