Datum: 23 mars kl.10.00 (kaffe från kl. 09.00 kaffe).
Plats: Huskvarna Folkets Park, Huskvarna

Femton av länets regionala politiker, samt Kristina Athlei, regional utvecklingsdirektör, Region Jönköpings län, medverkar på stämman. Under framtidssamtal och efterföljande paneldebatt lyfts och diskuteras viktiga frågor för det gröna näringslivets utveckling i Jönköpings län.

Du som inte är fullmäktige anmäler dig senast den 19 mars till: jonkoping@lrf.se.

Välkommen att diskutera aktuella frågor för det gröna näringslivet och var med och påverka vad LRF ska arbeta med! Du som är vald som fullmäktigerepresentant från din lokalavdelning får kallelse och stämmohandlingar skickade till dig. Handlingarna finnas också som PDF nedan, och finns även i tryckt form på själva stämman.

Motionerna handlar i år om:

  • Viltskador - markägarens ansvar
  • Formulär för vildsvinsskador
  • Kostnad för trikinprov
  • Vegetationshägn
  • Säkerthetsapp för jord- och skogsbruket
  • Framtidens lokalavdelningar 

Läs mer i stämmohandlingarna (pdf)