Välkommen till debattkväll med riksdagspolitiker från länet. Vilka frågor är viktiga för dig som lever och verkar på landsbygden? Vad behöver du som företagare inom det gröna näringslivet för att kunna utveckla din verksamhet? Vad tycker partierna i dina frågor?

Vi hälsar såväl dig som är LRF-medlem och intresserad allmänhet varmt välkommen! Sprid gärna inbjudan till grannar, vänner och bekanta i din omgivning.

Moderator är Dan Sylvebo, regionchef, Svenskt Näringsliv Jönköping.

Debatterna kommer att arrangeras på två olika platser i länet:

tisdagen den 3 april: Ralingsåsgården, Aneby. Kl. 19.00-20.30. (kaffe serveras från kl. 18.30)

torsdagen den 5 april: Vandalorum, Värnamo. Kl. 19.00-20.30. (kaffe serveras från kl. 18.30)

Välkommen!