Det var Trafikverket som bjöd in till öppet hus för att informera om pågående arbete på väg 26/47 mellan Månseryd och Mullsjö. Flera av markägarna som berörs är medlemmar i LRF.

Ett tiotal markägare kom för att få svar på frågor om hur just deras mark berörs av projektet, hur modellen för ersättning fungerar och när man som markägare kan få hjälp med kostnader för ombud. Med på mötet var också David Ekbäck, näringspolitisk samordnare på LRF Region Jönköping.

Mötet landade i att informationen till markägarna måste bli bättre framöver och att Trafikverkets markförhandlare kommer att möta samtliga berörda markägare innan sommaren.

Läs mer om projektet 26/47:an på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/nara-dig/Jonkoping/projekt-i-jonkopings-lan/Vag-2647-mellan-Manseryd-Mullsjo/).