Mullsjö har naturliga förutsättningar för djurhållning och skogsbruk på grund av klimat och åkerstorlekar. Per Helgegren från Mullsjö kommungrupp var nöjd med mötet.

- Stämningen under presentationen kändes positiv. Jag upplevde att vi fick en god dialog med politikerna kring det gröna näringslivets betydelse för Mullsjö kommun. 

Några ämnen som togs upp var vikten av källkritik och nyheter som vinklas för att väcka uppmärksamhet var en punkt. En sådan nyhet kan vara kornas utsläpp av metangas och vattenåtgången till ett kilo kött.

-  En nyhet på 30 sekunders kan lätt bli fel om man inte vet hela budskapet, säger Per Helgegren. Information kan vinklas för att passa i ett nyhetssammanhang och då har uppgiften ryckts ut ur sitt samband.

En annan fråga som kom upp var livsmedelsstrategin och att det är något som alla bör veta mer om. 

LRFs kommungrupp i Mullsjö kommer fortsätta att driva information om det gröna näringarnas möjligheter och utmaningar, värna om ett öppet landskap och en levande landsbygd och verka för förnyelse, hållbarhet och mångfald.