Riksdagspolitikerna besökte mjölkgård i Drömminge utanför Värnamo där Christer Ljunkvist och Göran Pettersson berätade om hur det är att vara företagare på landsbygden och hur maten vi äter produceras. Besöket handlade bland annat om företagarvillkor, regelförenklingar och vikten av tillgång till åkermark för en framtida utveckling och god möjlighet att producera mat. Efter gårdsbesöket anordnades debatt i Vandalorum för LRF-medlemmar och allmänhet. 

 

- Jag tycker alltid det är roligt att komma ut och träffa folk som jobbar med olika saker, vad de upplever både som positivt och negativt. Man ser värdet av lantbruk som fungerar bra och att vi politiker ska göra allting för att underlätta för lantbruket att växa och vara betydelsefulla för Sverige, säger Thomas Strand (S).

- Det jag nog kommer minnas mest är mjölkbönder med stor framtidstro och vilja att investera och utveckla sina verksamheter vidare. Det var riktigt kul att höra, säger Mats Green (M).

- Det var väldigt intressant att se hur man idag utvecklar jordbruket för en effektiv jordbruksprocess. Och hur man med bra lönsamhet kan få en produktion att konkurrera på en marknad som idag är en världsmarknad, säger Jörgen Skärin (MP).