Under resan besöktes Hyltbrings Ägg, där Carl Hyltbring presenterade sitt företag och förutsättningarna för hållbar matproduktion. På vägen uppmärksammades politikerna om bland annat effekterna av vildsvinens framfart och den skada de orsakar för jord- och skogsbruket. Kvällen avslutades med paneldebatt och stort fokus kom att läggas på bland annat höghastighetsjärnvägens vara eller icke vara och inskränkningar i äganderätten i skogen. Teman som ledde till mycket diskussion och frågor från publiken.

Nästa möjlighet att delta på debattkväll är torsdagen den 5 april i Vandalorum, Värnamo kl. 19.00-20.30! Välkommen! (ingen föranmälan behövs)