-          Det behövs till flera olika åtgärder för att komma till rätta med problematiken och begränsa vildsvinsstammen. Därför är det glädjande att vi fick bifall för att LRF ska fortsätta arbeta för att staten ska stå för kostnaden för trikinprov. Det är ett sätt att stimulera och underlätta jakten, säger Anders Friberg, ordförande LRF Jönköpings län.

 Två av de tre att-satserna som yrkades på i motionen ’Viltskador, markägarens ansvar’ fick också bifall på stämman. Riksförbundsstyrelsen gavs i uppdrag att tillskriva regeringen om att utöka jakt- och viltvårdsuppdraget så att jägareförbunden i samråd med Skogsstyrelsen arbetar för att öka kunskaperna om älgbetesinventeringar (ÄBIN) och foderprognoser som metoder och betydelsen av dess resultat i viltförvaltningen. Riksförbundsstyrelsen fick också i uppdrag att tillskriva Naturvårdsverket med uppmaningen att till länsstyrelserna förtydliga vikten av att samrådsmötena genomförs på ett korrekt sätt så att markägarnas synpunkter tas tillvara.

 -          Under året har vi också inlett ett regionalt arbete med syftet att stärka markägarnas kunskap och inflytande kring viltförvaltningen. Det har varit stort intresse för de första träffarna och vi ser fram emot att nu kunna fortsätta driva detta arbeta vidare framöver, fortsätter Anders Friberg. 

 LRF riksförbundsstämma 2018 samlade i år omkring 150 fullmäktige tillsammans med flera andra inbjudna gäster från det gröna näringslivet. Den hölls traditionsenligt i Sånga-Säby utanför Stockholm. LRF Jönköpings län representerades av Anders Friberg, Vaggeryd, Karin Nalbin, Mullsjö, Patrik Jönsson, Norra Sandsjö, Frida Svensson, Burseryd, Mikael Wik, Adelöv och Olof Sjöholm, Skillingaryd.